ربات‌ها به جستجو در قمرهای زحل و مشتری می‌پردازند
تکنولوژی

ربات‌ها به جستجو در قمرهای زحل و مشتری می‌پردازند

سازمان فضایی آمریکا (ناسا) طرحی را اعلام کرده است که بر اساس آن ناوگانی از ربات‌هایی که با نیروی بخار کار می‌کنند، به جستجو در قمرهای یخی زحل و مشتری به نام‌های «اروپا» و «انسلادوس» می‌پردازند.

هم اکنون محققان «آزمایشگاه پیش رانش» جت ناسا سرگرم فعالیت روی ساخت ربات‌های کروی کوچکی به اندازه یک توپ فوتبال هستند که برای اکتشافات آتی به رانشگرهایی مجهز شده اند و با نیروی بخار کار می‌کنند.

اگر ساخت این ربات‌ها اندکی فراتر از مرحله ابتدایی طراحی مفهومی آن، پیش رود، محققان می‌توانند با استفاده از آنها قمرهای یخی مانند اروپا و انسلادوس را که به دور سیاره‌های مشتری و زحل می‌چرخند، بررسی کنند. 

تصور می شود که این قمرها دارای اقیانوس‌های زیرسطحی شور از آب مایع هستند اما در مورد سطح این قمرها اطلاعات بسیار کمی وجود دارد که بررسی آنها توسط کاوشگرهای سنتی قمری چالش آور است اما این کار برای ربات‌های جهنده کروی کوچک که با نیروی بخار کار می کنند، آسان است.

این ربات ها که «اسپارو» نامیده می‌شوند، به جای استفاده از سوخت کثیف موشک، با استفاده از نیروی بخار ناشی از حفاری سطوح یخی این قمرها کار می کنند.

در حال حاضر این ربات ها تنها یک ایده نظری هستند و هیچ رباتی هنوز ساخته نشده است. مطالعه در خصوص نحوه فعالیت آنها تنها در شبیه سازی‌های رایانه ای انجام شده است با این حال محققان امیدوارند که روزی بتوانند از این ربات ها در ماموریتی به این قمرهای یخ زده دوردست استفاده کنند.

به اشتراک گذاری این مطلب!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه