آینده تکان دهنده در انتظار پنج کلانشهر ایران آینده تکان دهنده در انتظار پنج کلانشهر ایران
ایران

آینده تکان دهنده در انتظار پنج کلانشهر ایران آینده تکان دهنده در انتظار پنج کلانشهر ایران

با توجه به شاخص‌ها و اصول شهر هوشمند، به نظر می‌رسد این پنج کلانشهر ایران تا رسیدن به واقعیت شهر هوشمند هنوز فاصله زیادی دارند.

فرزانه نصراصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: در هزاره سوم، نقش فناوری‌های نوین و پیشرفت‌های تکنولوژیک را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت وشهرها در بستر تمدن، خلاقیت و شکوفایی فکری بشر هستند؛ امروزه شهرهای هوشمند یا شهر دیجیتال یکی از راهکارهای رشد و توسعه شهری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان در نظر گرفته می‌شوند.

این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بیان کرد: شهر هوشمند با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افراد هوشمند، زندگی هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و حکمروایی هوشمند تأکید دارد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه