اولین درمان سلول بنیادی برای بیماری قلبی انجام شد
تلکام

اولین درمان سلول بنیادی برای بیماری قلبی انجام شد

یک جراح چینی برای اولین بار در دنیا از روش درمانی سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری قلبی استفاده کرد.