حمایت معاونت علمی از کسب‌وکارهای مشارکتی
کارآفرینی

حمایت معاونت علمی از کسب‌وکارهای مشارکتی

معاونت علمی و فناوری اعلام کرد از کسب و کارهای اقتصاد اشتراکی حمایت می کند.