بارش شهابی «دلتای دلوی» ۸ و ۹ مرداد به اوج می رسد
تکنولوژی

بارش شهابی «دلتای دلوی» ۸ و ۹ مرداد به اوج می رسد

کارشناس نجوم در خصوص بارش شهابی دلتای دلوی که هشتم و نهم مرداد ماه به اوج می رسد، گفت: این بارش شهابی با چشم غیر مسلح در خارج از شهرها قابل رویت است.

خسرو جعفری زاده با با بیان اینکه بارش شهابی دلتای دلوی از ۲۱ تیرماه آغاز شده است، گفت: این بارش شهابی ۸ و ۹ مرداد ماه به اوج می رسد.

این کارشناس نجوم گفت: در حالی بارش شهابی را شاهد خواهیم بود که سیاره مشتری و زحل از افق جنوب شرقی طلوع می کند و این بارشها از میان این اجرام قابل رصد هستند.

جعفری زاده با بیان اینکه منشا این بارش شهابی ستاره دلتای دلوی است، بیان کرد: ستاره دلتای دلوی از بازمانده های دنباله دار ۹۶P ماخهولز(۹۶P/Machholz ) بوده که همواره از کنار خورشید عبور می کند. 

به گفته وی، این بارش شهابی در کل در آسمان تاریک بدون آلودگی نوری قابل رویت است و نمی توان آن را در شهر ها رصد کرد.

این کارشناس نجوم با بیان اینکه بارش شهابی دلتا دلوی تا سحر نهم مرداد قابل رصد با چشم غیر مسلح است، بیان کرد: این بارش شهابی در حالتی رخ می دهد که ماه در حال تربیع است.

وی با اشاره به میزان بارشهای شهابی دلتای دلوی در ساعت، گفت: در زمان اوج این بارش شهابی تعداد ۱۶ شهاب در ساعت قابل رویت است.

جعفری زاده بیان کرد: بارش شهابی دلتای دلوی از جمله بارش های مردادماه است که باید آسمان کاملا تاریک باشد تا بتوان بخوبی آن را رصد کرد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه